10.18.13

“Karas  – tai apgaulės kelias. Todėl, jei ką sugebi, tai vis tiek rodyk, jog nesugebi. Jei ketini šauktis kažkieno pagalbos, tai nuduok, jog nieko pagalbon kviestis neketini. Nors priešininkas ir yra arti, apsimesk, kad jis toli. O jei priešininkas toli, tai elkis taip, lyg jis būtų čia pat. Prisiviliok priešus bandydamas juos papirkit. Sukelk sumaištį ir sutriuškink juos. Jeigu jiems nieko netrūksta, būk pasirengęs. Jeigu jie stiprūs, pasistenk jų saugotis. Jeigu įpykę, sukelk sąmyšį. Elkis pagarbiai, kad sukeltum jų puikybę”.

SUN TZU Karo menas

| Posted in Bendra | Comments Off on …
09.3.13

„Sėdi zuikis ant kelmo ir verkia. Eina pro šalį lapė ir klausia: „Ko gi tu sriūbauji?“. Zuikis atsako: „Žvėrių karalius liūtas mane įpareigojo parašyti teigiamą charakteristiką asilui. Ką gi man parašyti? Asilas – užsispyręs, kvailas, eina savo keliu, nieko neklauso?..“ Lapė sako: „Na parašyk, kad asilas yra atkakliai siekiantis tikslo, ištikimas savo principams, visada darbą atlieka iki galo ir niekada nemeta kelio dėl takelio“.

| Posted in Bendra | Comments Off on …
10.7.11

Mokslas turi tarnauti praktikai tiek pat, kiek ir praktika mokslui,o jų pažanga – turi tarnauti Lietuvai – tai, kurioje gyvenu šiandien, kurioje gyvens mano vaikai.

| Posted in Bendra | Comments Off on Mokslas turi tarnauti praktikai tiek pat, kiek ir praktika mokslui,o jų pažanga – turi tarnauti Lietuvai – tai, kurioje gyvenu šiandien, kurioje gyvens mano vaikai.